Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhận định nào sau đây chính xác về photpho:             

Nhận định nào sau đây chính xác về photpho:             

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhận định nào sau đây chính xác về photpho:

            


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Photpho trắng khi đun nóng (trong điều kiện không có không khí) ở 250oC chuyển thành photpho đỏ => D đúng

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn