Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhận định nào sau đây không chính xác về nitơ (N2

Nhận định nào sau đây không chính xác về nitơ (N2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhận định nào sau đây không chính xác về nitơ (N2):

           


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

C sai vì nito là chất khí tan rất ít trong nước

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn