Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Nhận định nào sau đây sai?

Nhận định nào sau đây sai?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhận định nào sau đây sai?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

A. đúng chuyển chất béo lỏng thành chất béo rắn bằng phản ứng cộng H2 xúc tác Ni.

B. Sai, saccarozơ không có phản ứng tráng bạc

C. đúng

D. đúng: CH3OH[CH2OH]4CH=O + H2  (buildrel {Ni,{t^0}} overlongrightarrow ) CH3OH[CH2OH]4CH3OH (sobitol)

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn