Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nội lực là:

Nội lực là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nội lực là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Nội lực là lực sinh ra từ trong lòng Trái Đất.

=> Chọn đáp án A

Ý kiến của bạn