Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phát biểu nào sau đây là không đúng? Khi ánh sáng truyền từ

Phát biểu nào sau đây là không đúng? Khi ánh sáng truyền từ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Khi ánh sáng truyền từ không khí vào nước,


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Khi ánh sáng truyền vuông góc với mặt phân cách giữa hai môi trường thì góc tới bằng góc khúc xạ và bằng không.

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn