Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Quan sát một lớp mỏng xà phòng trên mặt nước ta thấy có nhữ

 Quan sát một lớp mỏng xà phòng trên mặt nước ta thấy có nhữ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Quan sát một lớp mỏng xà phòng trên mặt nước ta thấy có những màu khác nhau(như màu cầu vòng). Đó là do:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn