Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dao động tắt dần

Dao động tắt dần

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dao động tắt dần


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

=>Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn