Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Sắp xếp đúng trình tự các bước lập PTHH 1/ Viết PTHH 2/ Câ

Sắp xếp đúng trình tự các bước lập PTHH 1/ Viết PTHH 2/ Câ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sắp xếp đúng trình tự các bước lập PTHH

1/ Viết PTHH

2/ Cân bằng số nguyên tử của từng nguyên tố: tìm hệ số thích hợp đặt trước CTHH

3/ Viết sơ đồ phản ứng gồm chất tham gia và sản phẩm

4/ Viết sơ đồ phản ứng gồm CTHH của các chất tham gia và các sản phẩm


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn