Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

chọn nhận xét sai

chọn nhận xét <u>sai</u>

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

chọn nhận xét sai


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Anilin không tác dụng được với NaOH

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn