Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Thấu kính phân kì có:

Thấu kính phân kì có:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thấu kính phân kì có:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Thấu kính phân kì có phần rìa dày hơn phần giữa.

Chọn A

Ý kiến của bạn