Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Thiết bị điều khiển từ xa được chế tạo dựa trên tính chất và công dụng của tia nào dưới đây?

Thiết bị điều khiển từ xa được chế tạo dựa trên tính chất và công dụng của tia nào dưới đây?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thiết bị điều khiển từ xa được chế tạo dựa trên tính chất và công dụng của tia nào dưới đây?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Điều khiển từ xạ chế tạo dựa trên tính chất và công dụng của tia hồng ngoại.

Chọn D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn