Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thu gọn và sắp xếp đa thức theo lũy thừa giảm của biến.  Đa thức thu gọn và sắp xếp theo lũy thừa gi

Thu gọn và sắp xếp đa thức theo lũy thừa giảm của biến.  Đa thức thu gọn và sắp xếp theo lũy thừa gi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thu gọn và sắp xếp đa thức theo lũy thừa giảm của biến. Đa thức thu gọn và sắp xếp theo lũy thừa giảm của biến là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

(7{x^3} + 3{x^4} - x + 5{x^2} - 6{x^3} - 2{x^4} + 2018 + {x^3})

(= (3{x^4} - 2{x^4}) + (7{x^3} - 6{x^3} + {x^3}) - x + 2018)

(= {x^4} + 2{x^3} - x + 2018)

Chọn A

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 7 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn