Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Thực hiện các phép tính: la)17 - 2017b)5.2^3 - 27:3^2c)37.125 - 25.27 + | - 10|

Thực hiện các phép tính: la)17 - 2017b)5.2^3 - 27:3^2c)37.125 - 25.27 + | - 10|

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thực hiện các phép tính:

(begin{array}{l}a),,17 - 2017b),,{5.2^3} - 27:{3^2}c),,37.125 - 25.27 + | - 10|end{array})


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

(begin{array}{l}a),,17 - 2017,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = 17 + ( - 2017),,,,;; =  - left( {2017 - 17} right),,,,,, =  - 2000,,,,,,,,,,,,end{array})

(begin{array}{l}b),,{5.2^3} - 27:{3^2} = ,,5.8 - 27:9 = ,,,40 - 3 = 37,end{array})                                                       (begin{array}{l},c),,37.125 - 25.27 + | - 10|,, = 37.(125 - 25) + 10,, = 37.100 + 10,, = 3700 + 10,, = 3710end{array})

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 6 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn