Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Tiêu cự của thể thuỷ tinh là dài nhất khi mắt quan sát vật ở

Tiêu cự của thể thuỷ tinh là dài nhất khi mắt quan sát vật ở

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tiêu cự của thể thuỷ tinh là dài nhất khi mắt quan sát vật ởĐáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Cách giải:

Tiêu cự của thể thuỷ tinh là dài nhất khi mắt quan sát vật ở điểm cực viễn

Chọn B

Ý kiến của bạn