Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Máy phát điện xoay chiều hoạt động dựa trên 

Máy phát điện xoay chiều hoạt động dựa trên 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Máy phát điện xoay chiều hoạt động dựa trên 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án C

Ý kiến của bạn