Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Tính diện tích xung quanh của hình lập phương có cạnh 15cm.  

Tính diện tích xung quanh của hình lập phương có cạnh 15cm.  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tính diện tích xung quanh của hình lập phương có cạnh 15cm.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

 

Diện tích một mặt của hình lập phương là:

(15 times 15 = 225left( {c{m^2}} right))

Diện tích xung quanh của hình lập phương là:

(225 times 4 = 900left( {c{m^2}} right))

Chọn A

Ý kiến của bạn