Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước hai nguồn kết hợp A B dao động cùng pha với tần

Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước hai nguồn kết hợp A B dao động cùng pha với tần

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động cùng pha với tần số 30 Hz. Tại một điểm M cách các nguồn A, B lần lượt những khoảng d1 = 21 cm, d2 = 25 cm, sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của AB còn hai dãy không dao động. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Tại M có cực đại giao thoa : d2 – d1 = kλ = 4cm

Vì giữa M và trung trực AB còn hai dãy không dao động nên M thuộc cực đại bậc 2, k = 2

Thay vào : 2λ = 4cm --> λ = 2cm

Vận tốc truyền sóng v = λf = 2.30 = 60cm/s

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn