Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong phân tích định tính, để xác định có nguyên tử cacbon (

Trong phân tích định tính, để xác định có nguyên tử cacbon (

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong phân tích định tính, để xác định có nguyên tử cacbon (C) hay không, ta thường:

            


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Xác định C thông qua CO2 nhờ phản ứng với Ca(OH)2 tạo kết tủa trắng

            Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn