Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong thí nghiệm về tác dụng từ của dòng điện để dễ nhận biết góc lệch của kim nam châm dây dẫn AB c

Trong thí nghiệm về tác dụng từ của dòng điện để dễ nhận biết góc lệch của kim nam châm dây dẫn AB c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong thí nghiệm về tác dụng từ của dòng điện, để dễ nhận biết góc lệch của kim nam châm, dây dẫn AB có điện được bố trí:Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Trong thí nghiệm về tác dụng từ của dòng điện, để dễ nhận biết góc lệch của kim nam châm, dây dẫn AB có điện được bố trí song song với kim nam châm.

Chọn A

Ý kiến của bạn