Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng đơn

Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng đơn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng đơn sắc có bước sóng λ = 400nm, khoảng cách hai khe là a = 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát D = 3m. Trên màn, xét điểm M cách vân trung tâm một khoảng x = 10mm. Dịch chuyển màn quan sát từ tư lại gần mặt phẳng chứa hai khe thêm một đoạn 1m thì điểm M đã chuyển thành vân tối:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Khi chưa dịch chuyển : ({x_M} = k.{{lambda .D} over a} = 10 Rightarrow k = 8,33)

Khi dịch chuyển : ({x_M} = k.{{lambda .D'} over a} Rightarrow k = 12,5)

Số lần M chuyển thành vân tối bằng số giá trị nguyên của k thoả mãn: 

(8,33 le k le 12,5 Leftrightarrow k = 8,5;9,5;...;12,5)

 => M chuyển thành vân tối 5 lần

Chọn D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn