Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Bước sóng là

Bước sóng là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Bước sóng là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Bước sóng là quãng đường sóng truyền được trong một chu kỳ.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn