Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Văn hóa Việt Nam phong phú giàu bản sắc là do có

Văn hóa Việt Nam phong phú giàu bản sắc là do có

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Văn hóa Việt Nam phong phú, giàu bản sắc là do có


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Thành phần dân tộc nước ta đa dạng với 54 dân tộc, trong đó có hơn 50 dân tộc ít người, mỗi dân tộc lại mang những nét văn hóa riêng, thể hiện trong ngôn ngữ, trang phục, phong tục tập quán…làm cho nền văn hóa Việt Nam thêm phong phú, giàu bản sắc.

Ý kiến của bạn