Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặc điểm sinh vật Việt Nam

Đặc điểm sinh vật Việt Nam

1. Đặc điểm chung.

          - Sinh vật rất phong phú và đa dạng.

           + Đa dạng về thành phần loài và gen.

            + Đa dạng về kiểu hệ sinh thái.

            + Đa dạng về công dụng và sản phẩm.

2. Sự giàu có về thành phần loài sinh vật.

            – Nước ta có gần 30.000 loài sinh

vật, sinh vật bản địa chiếm khoảng 50%

            + Thực vật: 14.600 loài.

            + Động vật: 11.200 loài.

            – Số loài quý hiếm.

            + Thực vật: 350 loài

            + Động vật: 365 loài

3. Sự đa dạng về hệ sinh thái.

            Các hệ sinh thái tiêu biểu.

            - Hệ sinh thái ngập nước, đặc biệt là rừng ngập mặn; phân bố ở vùng đất bãi triều cửa sông ven biển nước ta.

            - Vùng đồi núi là nơi phát sinh các hệ sinh thái rừng nhiệt đới gió mùa gồm rừng kín thường xanh, rừng thưa rụng lá, rừng tre nứa, rừng ôn đới núi cao.

            - Các hệ sinh thái nông nghiệp ngày càng mở rộng và lấn át các hệ sinh thái tự nhiên.

            - Hệ sinh thái nông - lâm nghiệp như đồng ruộng, vườn làng, ao hồ thủy sản hoặc rừng trồng cây lấy gỗ, cây công nghiệp do con người tạo ra và duy trì để lấy lương thực thực phẩm và các sản phẩm cần thiết cho đời sống.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN ĐỊA Lớp 8