Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam

Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam

Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam chia làm 3 giai đoạn lớn

1. Giai đoạn Tiền Cambri.

- Cách đây 570 triệu năm

- Đại bộ phận lãnh thổ bị nước biển bao phủ

- Có một số mảng nền cổ

- Sinh vật rất ít và đơn giản

- Điểm nổi bật: Lập nền móng sơ khai của lãnh thổ

2. Giai đoạn Cổ kiến tạo.

- Thời gian: Cách đây ít nhất 65 triệu năm, kéo dài 500 triệu năm.

Phần đất liền là chủ yếu, vận động tạo núi diễn ra liên tiếp.

- Sinh vật chủ yếu: Bò sát, khủng long và cây hạt trần.

- Cuối Trung Sinh ngoại lực chiếm ưu thế -> địa hình bị san bằng

- Đặc điểm nổi bật: phát triển , mở rộng và ổn định lãnh thổ.

3. Giai đoạn Tân kiến tạo.

- Cách đây 25 triệu năm

- Vận động tạo núi Himalia diễn ra mãnh liệt.

- Điểm nổi bật: Nâng cao địa hình, hoàn thiện giới sinh vật.

- Loài người xuất hiện.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN ĐỊA Lớp 8