Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

18F 1,5F

18F 1,5F

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

F = k|q1.q2|/(εr2)

TH1: Trong không khí ε = 1 ( Rightarrow F = {{kleft| {{q_1}{q_2}} right|} over {{r^2}}})

TH2: Trong dầu: ε = 2; r' = r/3 ( Rightarrow F' = {{kleft| {{q_1}{q_2}} right|} over {2{{left( {{r over 3}} right)}^2}}} = 4,5{{kleft| {{q_1}{q_2}} right|} over {{r^2}}} = 4,5F)

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn