Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

| - 58 | căn ( - 64 )^2  - ( 16 )^0. căn 1625                        

| - 58 | căn ( - 64 )^2  - ( 16 )^0. căn 1625                        

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(,left| {frac{{ - 5}}{8}} right|sqrt {{{left( { - 64} right)}^2}} - {left( {16} right)^0}.sqrt {frac{{16}}{{25}}} )


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

(begin{array}{l},left| {frac{{ - 5}}{8}} right|.sqrt {{{left( { - 64} right)}^2}}  - {left( {16} right)^0}.sqrt {frac{{16}}{{25}}} frac{5}{8}.64 - 1.frac{4}{5} = 40 - frac{4}{5} = frac{{196}}{5}end{array})

Chọn C

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 7 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn