Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

64.32 + 32.36

64.32 + 32.36

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(64.32 + 32.36)


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

 (64.32 + 32.36 = 32.left( {64 + 36} right) = 32.100 = 3200)

Chọn đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 6 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn