Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

a/ Nguyên tử là gì? Trình bày cấu tạo của nguyên tử? b/ Hãy

a/ Nguyên tử là gì? Trình bày cấu tạo của nguyên tử? b/ Hãy

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

a/ Nguyên tử là gì? Trình bày cấu tạo của nguyên tử?

b/ Hãy cho biết tên, kí hiệu, điện tích của các hạt cấu tạo nên nguyên tử?

c/ Thế nào là nguyên tử cùng loại?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn