Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phát biểu sai là

Phát biểu sai là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phát biểu sai là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Do Khi cho dung dịch axit nitric đặc vào dung dịch lòng trắng trứng thấy có kết tủa màu VÀNG xuất hiện

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn