Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Alanin có CTCT thu gọn là

Alanin có CTCT thu gọn là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Alanin có CTCT thu gọn là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>B

( * ) Xem thêm: Tổng ôn Amin - Amino Axit - Peptit - Protein, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn