Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Bản chất của dòng điện trong chân không là

Bản chất của dòng điện trong chân không là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Bản chất của dòng điện trong chân không là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Bản chất của dòng điện trong chân không là dòng chuyển dời có hướng ngược chiều điện trường của các electron bứt ra khỏi catốt khi catôt bị nung nóng.

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn