Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Biết góc xOy = 60^0góc aOb = 120^0. Hai góc đó là hai góc:

Biết góc xOy = 60^0góc aOb = 120^0. Hai góc đó là hai góc:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Biết (widehat {xOy} = {60^0},,,,,widehat {,aOb} = {120^0}). Hai góc đó là hai góc:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ta có: (widehat {xOy} + ,widehat {,aOb} = {60^0} + ,{120^0} = {180^0},)

Vậy hai góc (widehat {xOy}) và (widehat {aOb}) là hai góc bù nhau.

Chọn C

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 6 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn