Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Bộ tụ điện gồm hai tụ điện:

Bộ tụ điện gồm hai tụ điện:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Bộ tụ điện gồm hai tụ điện: C1 = 20 (µF), C2 = 30 (µF) mắc nối tiếp với nhau, rồi mắc vào hai cực của nguồn điện có hiệu điện thế U = 60 (V).  Hiệu điện thế trên mỗi tụ điện là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Do hai tụ mắc nối tiếp nên:

(eqalign{
& left{ matrix{
U = {U_1} + {U_2} hfill cr
Q = {Q_1} = {Q_2} hfill cr} right. Leftrightarrow left{ matrix{
{U_1} + {U_2} = 60 hfill cr
{C_1}{U_1} = {C_2}{U_2} hfill cr} right. cr
& Leftrightarrow left{ matrix{
{U_1} + {U_2} = 60 hfill cr
20{U_1} = 30{U_2} hfill cr} right. Leftrightarrow left{ matrix{
{U_1} + {U_2} = 60 hfill cr
2{U_1} = 3{U_2} hfill cr} right. Rightarrow left{ matrix{
{U_1} = 36V hfill cr
{U_2} = 24V hfill cr} right. cr} )

Chọn C.

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn