Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Các mức năng lượng của các trạng thái dừng của nguyên tử hiđ

Các mức năng lượng của các trạng thái dừng của nguyên tử hiđ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Các mức năng lượng của các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô En = -\frac{13,6}{n^{2}} eV (n = 1, 2, 3, …). Từ trạng thái cơ bản, nguyên tử hiđrô hấp thụ phôtôn thích hợp nên bán kính quỹ đạo dừng tăng 16 lần. Khi đó bước sóng nhỏ nhất của bức xạ do nguyên tử hiđrô phát ra là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn