Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nơtron có đặc điểm

Nơtron có đặc điểm

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nơtron có đặc điểm


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Nơtron có đặc điểm là hạt không mang điện nhưng momen từ khác không.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn