Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chất Z có công thức đơn giản nhất là CH3O và có t

Chất Z có công thức đơn giản nhất là CH3O và có t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chất Z có công thức đơn giản nhất là CH3O và có tỉ khối hơi so với hidro bằng 31,0. Công thức phân tử của Z là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Z có CTTQ là (CH3O)n có MZ = 31.2 = 62 = 31n

=> n = 2

Vậy Z  có CTPT là C2H6O2

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn