Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho cấp số cộng ( un ) biết: u3 =  - 7u4 = 8. Lựa chọn đáp án đúng.

Cho cấp số cộng ( un ) biết: u3 =  - 7u4 = 8. Lựa chọn đáp án đúng.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho cấp số cộng (left( {{u_n}} right)), biết: ({u_3} = - 7,{u_4} = 8). Lựa chọn đáp án đúng.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

(d = 8 - left( { - 7} right) = {u_4} - {u_3} = 15.)

Chọn B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn