Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho mặt phẳng (P) và hai đường thẳng song song a và b. a.Nế

Cho mặt phẳng (P) và hai đường thẳng song song a và b. a.Nế

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho mặt phẳng (P) và hai đường thẳng song song a và b.

a.Nếu (P) song song với a thì (P) cũng song song với b.

b.Nếu (P) song song với a thì (P) cũng song song với b hoặc chứa b.

c.Nếu (P) song song với a thì (P) chứa b.

d.Nếu (P) chứa a thì (P) có thể song song với b.

Chọn đáp án đúng:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Dựa vào các định lý và định nghĩa cơ bản trong không gian.

Chọn D

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn