Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho phản ứng hạt nhân: 

Cho phản ứng hạt nhân: 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho phản ứng hạt nhân: _{4}^{9}\textrm{Be}+hf\rightarrow _{2}^{4}\textrm{He}+_{2}^{4}\textrm{He}+n . Lúc đầu có 27g Beri. Thể tích khí He tạo thành ở điều kiện tiêu chuẩn sau hai chu kì bán rã là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn