Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho sơ đồ phản ứng:  Al2(SO4)3

Cho sơ đồ phản ứng:  Al2(SO4)3</s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho sơ đồ phản ứng:  Al2(SO4)3  ->  X  -> Y  -> Al. Trong sơ đồ trên, mỗi mũi tên là một phản ứng, các chất X, Y lần lượt là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn