Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho sơ đồ phản ứng sau: C6H12O6  <

Cho sơ đồ phản ứng sau: C6H12O6  <

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho sơ đồ phản ứng sau:

C6H12O6 rightarrow X + CO2

X + O2 rightarrow Y + H2O

X + Y rightarrow Z + H2O.

Tên gọi của Z là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

C6H12O6 ( men rượu, 30 độ C)  --> 2C2H5OH + 2CO2

C2H5OH + O2 ( men giấm ) --> CH3COOH + H2O

CH3COOH + C2H5OH ( H+)--> CH3COOC2H5 + H20

đáp án : Z = etyl axetat

( * ) Xem thêm: andehit xeton - axit cacboxylic, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn