Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho V ml dung dịch HCl 0,12M vào V ml dung dịch Ba(OH)2

Cho V ml dung dịch HCl 0,12M vào V ml dung dịch Ba(OH)2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho V ml dung dịch HCl 0,12M vào V ml dung dịch Ba(OH)2 0,05M, thu được 2V ml dung dịch X. Giá trị pH của dung dịch X là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phương pháp : bài toán tính pH của dung dịch :

            pH = - log[H+] = 14 + log[OH-]

 

Lời giải :

nH+ dư = nHCl – 2nBa(OH)2 = 0,12V – 2.0,05V = 0,02V (mol)

=> CH+ = 0,02V : 2V = 0,01

=> pH = - log[H+] = 2

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn