Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chọn phát biểu đúng.

Chọn phát biểu đúng.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chọn phát biểu đúng.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Dòng điện thuận qua lớp tiếp xúc p - n là dòng khuếch tán của các hạt cơ bản.

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn