Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Có 3 mẩu phân bón hoá học: phân kali KCl, phân đạm NH4

Có 3 mẩu phân bón hoá học: phân kali KCl, phân đạm NH4

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Có 3 mẩu phân bón hoá học: phân kali KCl, phân đạm NH4NO3, và phân lân supephotphat kép Ca(H2PO4)2. Chỉ dùng thuốc thử nào sau đây là có thể phân biệt được cả 3 loại phân bón trên?

 

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án B

- Phân đạm      : sủi bọt khí

- Phân lân        : có kết tủa

- Phân kali       : Không có hiện tượng

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn