Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Công thức cấu tạo không phải của C3H8O

Công thức cấu tạo không phải của C3H8O

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Công thức cấu tạo không phải của C3H8O là:

            


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Không có công thức CH3 – CH2 – OH – CHdo hóa trị của O và H không đúng.

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn