Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Công thức nào sau đây là đúng với công thức tính nhiệt lượng vật thu vào để tăng nhiệt độ từ t1 đến

Công thức nào sau đây là đúng với công thức tính nhiệt lượng vật thu vào để tăng nhiệt độ từ t1 đến

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Công thức nào sau đây là đúng với công thức tính nhiệt lượng vật thu vào để tăng nhiệt độ từ t1 đến t2:Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Cách giải :

Công thức tính nhiệt lượng vật thu vào để tăng nhiệt độ từ t1 đến t2:  Q = m.c.(t2– t1)                  

Chọn A

Ý kiến của bạn