Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặc điểm chung của các phân tử hợp chất hữu cơ là 1. thành

Đặc điểm chung của các phân tử hợp chất hữu cơ là 1. thành

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặc điểm chung của các phân tử hợp chất hữu cơ là

1. thành phần nguyên tố chủ yếu là C và H.                   

2. có thể chứa nguyên tố khác như Cl, N, P, O.

3. liên kết hóa học chủ yếu là liên kết cộng hoá trị.

4. liên kết hoá học chủ yếu là liên kết ion.

5. dễ bay hơi, khó cháy.                                 

6. phản ứng hoá học xảy ra nhanh.

Nhóm các ý đúng là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

4 Sai vì liên két hóa học của hợp chất hữu cơ chủ yếu là liên kết cộng hóa trị

5 Sai vì đặc điểm là khó bay hơi, dễ cháy

6 Sai vì phản ứng hóa học xảy ra chậm chạp.

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn