Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phát biểu nào dưới đây là Đúng?

Phát biểu nào dưới đây là Đúng?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Phát biểu nào dưới đây là Đúng?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đường sức từ của từ trường gây ra bởi dòng điện thẳng dài là những đường tròn đồng tâm nằm trong mặt phẳng vuông góc với dây dẫn.

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn