Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dao động tắt dần là một dao động có:

Dao động tắt dần là một dao động có:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dao động tắt dần là một dao động có:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là C.

biên độ giảm dần do ma sát.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn