Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dao động tự do của 1 vật là dao dộng có :  

Dao động tự do của 1 vật là dao dộng có :  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dao động tự do của 1 vật là dao dộng có :

 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án D

Trong dao động tự do của một vật dao động có chu kỳ chỉ phụ thuộc vào đặc tính của hệ không phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn